Žitavská svatojakubská cesta

Žitavská Stará poutní a obchodní trasa, jejíž historická důležitost sahá mnohem dříve než k začátkům poutí za svatým Jakubem do Santiaga. Po této trase přinesl český biskup Vojtěch kolem roku 995 do Polska křesťanství, po této trase postupovaly oddíly křižáků do svaté války proti pohanským Prusům.

Mapka Žitavské trasy

Leták s popisem trasy

Oddělovač

Kilometráž

Odkud Kam km  Celkem km Značka Mapa KČT
Zittau          
Hrádek nad Nisou Grabštejn 3 3 žlutá 14
Grabštejn Bílý Kostel 5 8 žlutá 14
Bílý Kostel Buk republiky rozcestí 5 13 žlutá 14
Buk republiky rozcestí Kryštofovo Údolí 4 17 žlutá 14
Kryštofovo Údolí Novina, křižovatka zelené se silnicí č.592 1,5 18,5 zelená 14
Novina, křižovatka zelené se silnicí č.592 Křižanské sedlo 1 19,5 cyklostezka silnice 21 14
Křižanské sedlo Hoření Paseky - Kantůrčice 5,5 25 žlutá 14
Hoření Paseky - Kantůrčice Rozstání 2 27 zelená 14
Rozstání Kotel, Lípy 3,5 30,5 modrá 14-15
Kotel, Lípy Pod Čertovou zdí 1 31,5 modrá 14-15
Pod Čertovou zdí Český Dub 4 35,5 žlutá 15-19
Český Dub Letařovice 4,5 40 modrá 19
Letařovice Vorklebice 2 42 zelená 19
Vorklebice Kobyly 1,5 43,5

zelená

19
Kobyly Sedlisko 1 44,5 zelená 19
Sedlisko Chocnějovice 3,5 48 zelená 15
Chocnějovice Mohelnice 2,5 50,5 modrá 15
Mohelnice Mnichovo Hradiště 4 54,5 zelená 15
Mnichovo Hradiště Klášter Hradiště 2 56,5 červená 15
Klášter Hradiště Nová Ves 7 63,5 červená 15
Nová Ves Bakov nad Jizerou 2,5 66 červená 15
Bakov nad Jizerou Josefův Důl 5,5 71,5 červená 17
Josefův Důl Debř 1,5 73 červená 17
Debř Mladá Boleslav 5 78 červená 17
Mladá Boleslav Vinec 3 81 červená 17
Vinec Dolní Krnsko -Zámostí 3,5 84,5 červená 17
Dolní Krnsko -Zámostí Horky nad Jizerou 6,5 91 červená 17
Horky nad Jizerou Benátky nad Jizerou 5,5 96,5 červená 17
Benátky nad Jizerou Předměřice 7 103,5 červená 17
Předměřice Sojovice 5 108,5 červená 17
Sojovice Stará Boleslav 9 117,5 zelená 17
Stará Boleslav Brandýs nad Labem 2 119,5 neznačeno - chodník 16
Brandýs nad Labem Dřevčice 3 122,5 neznačeno - chodník, silnice 16
Dřevčice Podolánka 2,5 125 neznačeno - silnice !! 37
Podolánka Za Podolankou křižovatka na červenou 0,5 125,5 neznačeno - silnice !! 37
Za Podolankou křižovatka na červenou Vinoř 2 127,5 červená 37
Vinoř Kbely 3 130,5 neznačeno - silnice !! 37
Kbely Klíčov křižovatka (Praha) 3 133,5 neznačeno - chodník 37
Klíčov křižovatka (Praha) Praha - Prosek
(kostel sv.Václava)
1,5 135 neznačeno - chodník 37

červená modrá zelená žlutá turistické značky KČT / touristic trails

cyklo silnice cyklotrasa po silnici / cycling route on paved road

Cyklo po cestě cyklotrasa po nezpevněné cestě / cycling route on unpaved road

 

Stáhněte si data ve formátu pro GPS navigaci.

Oddělovač

Možnosti ubytování

K lednu 2014 je možné na této cestě sehnat ubytování v Hrádku nad Nisou, Kryštofově údolí, Českém Dubu, Mnichově Hradišti, Bakově nad Jizerou, Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou, Staré Boleslavi, a v přilehlé části Prahy v Praze Vinoři (fara Vinoř). S výjimkou M.Hradiště a Vinoře jde vždy o komerční ubytování, která mohou měnit majitele. 

V Hrádku nad Nisou doporučujeme Pension Janata, Hradební 375, Hrádek nad Nisou 463 34, tel. +420 606 341 818, email janata.pension@volny.cz Penzion se nachází v klidné části u parku, hned pod náměstím. Možnost objednat snídani. V pokojích lednice a varná konvice.

V Mnichově Hradišti již v roce 2010 vznikla poutnická ubytovna na faře naproti kostelu sv.Jakuba, kdy místní farář p.Mach má k dispozici až tři místa k přespání, více se dovíte na www.dekanstvimh.cz. Nutné rezervovat minimálně 2 dny předem!

V Praze Vinoři je možné využít ochoty faráře pana Pavla Jančíka a v několikadenním předstihu kontaktovat na www.farnost-vinor.org a za rozumnou cenu sehnat nocleh. Ačkoli neuvádí cenu za ubytování, je standardní, že poutník poskytne podle svých možností odměnu za nocleh. Buen camino!

Prosíme poutníky, aby o ubytování nežádali v Charitním domově, Lázeňská 61, Stará Boleslav. Jedná se o domov pro seniory a poutníky nemohou na spaní přijmout. Je zde možné dostat razítko, zajít na toaletu nebo doplnit vodu. Děkujeme za pochopení.

Oddělovač

Popis trasy

Tato svatojakubská cesta přichází na naše území ze Žitavy (Zittau) na tzv. Trojmezí, kde se stýkají hranice tří států - Německa,  Polska a Česka. Trasa pokračuje přes Hrádek nad Nisou směrem na hrad Grabštejn. Dotkneme se cípu Lužických hor a vstoupíme do památkové zóny lidové architektury, Kryštofova Údolí. Zde nás přivítá nejen půvabný dřevěný kostelík sv. Kryštofa, ale i technická památka, železniční viadukt o 14 obloucích.

Dále vystoupáme do Křižanského sedla na Ještědském hřbetu. Z tohoto místa můžeme navštívit mimo trasu horu Ještěd (1012 m n. m.), kde je velmi ceněná moderní stavba vysílače s restaurací a krásné výhledy. Po zdolání Ještědského hřbetu klesáme do krajiny Podještědí, do Českého Dubu. Tady byly r. 1991 objeveny prostory johanitské komendy, vázané na legendu o
Zdislavě z Lemberka.

Pokračujeme ke skromně vypadajícímu kostelu sv. Jakuba v Letařovicích, jehož poklad, nádherný kazetový malovaný dřevěný strop s vyobrazením legendy o sv. Jakubovi, se skrývá uvnitř. Přes Chocnějovice s raně gotickým kostelem sv. Havla odcházíme do Mohelnice, kde nás čeká krásný románský kostel Panny Marie. Při soutoku Mohelky s Jizerou vystoupáme ke zřícenině hradu Zásadka a pokračujeme do Mnichova Hradiště. Město založené cisterciáky z nedalekého bývalého kláštera Hradiště stojí za zastavení. Nabízí barokní zámek, komplex kapucínského kláštera s kostelem Tří králů a kaplí sv. Anny, kde jsou uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna a jeho choti Lukrécie. V Mnichově Hradišti se také nachází kostel sv. Jakuba.

U Bakova nad Jizerou se napojíme na řeku Jizeru, která nás bude provázet dále. Nad ní se vypínají zříceniny hradů Zvířetnice a Michalovice. Pokračujeme přes Mladou Boleslav, kde můžeme navštívit několik památek - hrad, kostely a především budovu bývalého bratrského sboru ze 16. stol. Za ní mírně zvlněnou cestou putujeme podél Jizery do Vince s cenným románským kostelíkem sv. Mikuláše, následuje zřícenina hradu Dražice a Benátky nad Jizerou, kde nás uvítá dominanta zámku. V Předměřicích můžeme navštívit kostel sv. Jakuba a pak už míříme do Staré Boleslavi, nejvýznamnějšího poutního místa na této trase. Zde se nachází barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, ukrývající vzácné Palladium země České. Dalšími poklady jsou kostel sv. Václava, kde byl zavražděn sv. Václav, a románská bazilika sv. Klimenta. Toto staré sídliště, tolik významné pro český národ, umocňuje ještě Via Sancta, poutní cesta ze 17. stol., vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi, kterou odcházíme do Prahy. Je vroubená výklenkovými kaplemi. Dnes má bohužel převážně podobu frekventované silnice, a tak než

bude situace vyřešena, doporučujeme mimo vesnice, kterými prochází, přejet tento úsek autobusem. V Praze (městě pod ochranou UNESCO) se napojujeme na dosud neznačenou pražskou trasu u kostelíku sv. Václava na Proseku.

Podrobný průvodce trasy je na webu německého svatojakubského bratrstva. V drobnostech se liší od našeho návrhu trasy.

Oddělovač

Zkušenosti poutníků Žitava - Praha

Prosím, zapisujte své zkušenosti jako komentáře. Vždy napište jednoznačný nadpis vašeho příspěvku, aby se daly vyhledávat odpovědi. Také vždy napište své celé jméno. Pokud na sebe chcete nechat kontakt, tak jej napište nejlépe jako emailovou adresu do těla komentáře. Díky Jan Bím

Čtěte více... Komentáře: 0

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info