Svatojakubská cesta Broumov - Kácov - Popis procházených míst

 

KRZESZOW

bývalé benediktýnské opatství, kostel Nanebevzetí Nejsvětější P.Marie - perla slezkého baroka, kostel sv.Josefa

 

WAMBIERZYCE

nejznámnější poutní místo Sudet, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

VERNÉŘOVICE

kostel sv.Michala (skupina broumovských kostelů), studánka s křížovou cestou, pomník smíření Čechů a Němců na Bukové hoře

 

RUPRECHTICE

kostel sv.Jakuba Většího (skupina broumovských kostelů)

 

BROUMOV

benediktinské opatství - (1. pol. 13 století kolonizace Broumoska vtiskne krajině jednotný ráz), klášter sv.Václava - založen1258, přestavěn K.I.Dientzehoferem, ten se v kraji zapsal na většině barokních památkách kostel sv.Vojtěcha (kopie Turinského plátna)

městská památková zóna, děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv.Václava (skupina broumovských kostelů), hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - dřevěný ze 14. a 15. století nejstarší dochovaný dřevěný kostelík v Čechách

 

HVĚZDA

poutní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Broumovských stěn ve tvaru hvězdy,  turistickáchata v alpském stylu z roku 1853

Broumovské stěny - nádherné výhledy

 

POLICE NAD METUJÍ

městská památková rezervace, město založeno roku 1253, stará roubená škola a jiné

klášter založen roku 1253 - klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13 stol., trojlodní ranně gotická bazilika s gotickým portálem po Tišnově nejhezčí v Čechách.

před Policí poutní místo s křížovou cestou

 

BEZDĚKOV

kostel sv. Prokopa (skupina broumovských kostelů)

 

HRONOV

kostel Všech Svatých a rodný dům Aloise Jiráska

 

ČERVENÝ KOSTELEC

kostel sv. Jakuba Většího

 

RATIBOŘICE

Babiččino údolí

 

ČESKÁ SKALICE

zámek, škola Boženy Němcové,

prusko-rakouská válka roku 1866 - porážka rakouské armády u Skalice otevřela Prusům vstup do Čech

 

KUKS

hrabě F.A.Špork vybudoval ojedinělý krajinný komplex - areál lázní špitál s kostelem Nejsvětější Trojice autor G.B. Aliprandi,12 soch cností a neřestí od MstxášeBrauna.

Nedaleký Betlém

 

HEŘMANICE

poutní kostel sv.Máří Magdaleny

 

JAROMĚŘ

na předměstí kostel sv.Jakuba Většího

městská památková rezervace - jedno z nejstarších českých měst založeno v 11. stol. jako přemyslovské hradiště knížetem Jaromírem, děkanský kostel sv.Mikuláše atd.

Blízko pevnost Josefov

 

SMIŘICE

zámek a kostel Zjevení Páně

 

HRADEC KRÁLOVÉ

městská památková rezervace, královské věnné město, písemná zmínka již r.1225, katedrála sv. Ducha a jiné historicky cenné památky.

Ale je třeba podotknout, že toto město se pyšní i moderními skvosty architektury - J.Gočár., J.Kotšra, V.Reichl, B.Sláma. V neuvěřitelné shodě se snoubí staré královské město s vojenskou pevností MarieTerezie a moderními budovami

 

KUNĚTICKÁ HORA

gotický hrad restaurovaný Dušanem Jurkovičem

 

PARDUBICE

od r.1491 majetkem Viléma z Pernštejna, který přebudoval město i vodní hrad v pevnost. Zámek jako národní kulturní památka spolu se zachovalým jádrem města tvoří půvabný celek, kostely sv,Jiljí, sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele. I zde působoli J. Gočár, A. Balšánek - divadlo, P. Janák - krematorium

 

POLABÍ - LABIŠTĚ

tato rovinatá krajina se může zdát nudná, již delší dobu putujeme podle Labe, jehož původní meandry po regulaci tvoří tzv. Labiště, která doprovází Labe na jeho středním toku. Málo se ví, že za Pernštejnů zde byla vybudována soustava rybníků a kanálů, která svou rozlohou a významem předčila později založenou soustavu jihočeskou. Drtivá většina zanikla v 19. stol. Půjdeme zde kolem Labišť i Opatovického knálu, který dodnes plní svou funkci.

 

PŘELOUČ

kostel sv .Jakuba Většího, původně románský, našla se zde nedávno vzácná freska.

Město vzniklo na Trstenické stezce a je již připomínáno r.1086. Přemysl Otakar II r.1261 povýšil na město. Nad městem na hřbitově poutní kostel Panny Marie s ambity.

 

SEMÍN

kostel sv. Jana Křtitele původně románský, rodiště J.Gočára

 

KLADRUBY NAD LABEM

světoznámý hřebčín - národní kulturní památka

 

ŘEČANY NAD LABEM

románský kostel sv.Máří Magdaleny - kostel byl r.1165 vysvěcen pražským biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava I

 

ZÁBOŘÍ NAD LABEM

kostel sv. Prokopa románská původně patrová stavba r.1200 přistavěna předsíň s nádherným portálem

 

SV. KATEŘINA

gotický kostel sv. Kateřiny

 

SV. MIKULÁŠ

poutní kostel sv. Mikuláše z přelomu13. a 14. stol.

 

KAČINA

zámek - nejvýznamnější dílo českého empíru

 

NOVÉ DVORY

zámek a kostely sv. Martina a sv. Anny

 

JAKUB

kostel sv. Jakuba, jednolodní románský tribunový kostel, je nejrozsáhlejším zachovaným souborem románské plastiky v Čechách a patrně nejstarším zobrazením českých zemských patronů, vzácný přítomností krále Vladislava II. a královny Judity, kteří s pražským biskupem Danielem slavnostně otvírají tento kostel 19. listopadu 1165 při aktu svěcení. Původně starobylá osada s panským sídlem.

 

MALÍN

významné hradiště Slavníkovců, obec založena r.1046, románské kostely sv. Štěpána a sv. Jana a Pavla

 

SEDLEC

cisterciácký klášter, založen r.1142, gotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie, přestavěna v barokní gotiku (P.I.Bayer a J.Santini), hřbitovní kostel Všech Svatých s kostnicí

 

KUTNÁ HORA

UNESCO nádherné město, Vlašský dvůr, katedrála sv.Barbory,

děkanský kostel sv. Jakuba - dvojice věží západního průčelí, z nichž severní měří 84m a jižní nebyla nikdy dostavěna, svým dílem přispěla i parléřovská huť

 

SION

poslední významná bašta husitů po porážce u Lipan, zde Husité zesilovali své opevnění až do roku 1437, kdybyl hrad dobyt a husitské války utichly

ZBRASLAVICE kostel sv.Vavřince - původcem gotické stavby již Rudolf ze Zbraslavic, který koncem vlády Přemysla Otakara II. (1278),
KÁCOV zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info