ULTREIA - spolek českých svatojakubských poutníků

  Svatojakubské trasy        Trasy ČR  

Svatojakubské trasy v Evropě   Svatojakubské trasy v ČR

___________________________________

POUTNÍCI SAMI SOBĚ 
___________________________________

Tyto stránky jsou určeny všem, kteří se zajímají o fenomén poutnictví a hlavně pak o Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela. Aktuální informace najdete také na našem facebookovém profilu.

__________________________________

Vážení přátelé poutníci,
tak jako každý rok jsme pro vás připravili jarní pouť. Letos bude jednodenní a to v sobotu 17.3.2018. Půjdeme z Kralup nad Vltavou podél Zákolanského potoka na Budeč. Trasa má okolo 12 km.
Důležitým zastavením bude kostel sv. Jakuba v Minicích a samozřejmě kostel sv. Petra a Pavla na hradišti Budeč. Snažíme se zajistit otevření obou významných kostelů. Proto budeme vybírat vstupné 50 Kč, z toho zaplatíme náklady a vstupné do kostelů. Toto vstupné nebudou platit členové ULTREIA, kteří platí roční příspěvek.
Podrobnosti akce obdržíte po odeslání přihlášky na mail olga.jankovcova@ultreia.cz 
Těšíme se na vás, doufáme, že budeme mít tak krásné počasí jako loni do Kutné Hory.

Za Ultreia
Olga Jankovcová
předsedkyně spolku

__________________________________

Ultreia z.s. vydala český credencial. Je možno jej získat na credencial@ultreia.cz.   Do emailu napište žádost o credencial, své jméno a hlavně telefonní číslo, aby si  někdo z členů ULTREIA s Vámi mohl domluvit předání credencialu. Cena credencialu je  135 Kč.

credencial

Credenciály je možné také bez předchozího objednání vyzvednout a zaplatit v Informačním centru KČT Praha, Fügnerovo náměstí 3, Praha 2 (kousek od metra I.P.Pavlova). Otevírací hodiny po-čt 10-18 hodin. Je možno zakoupit i přes eshop.
Další možností je zakoupení

 • v obchodě ToActivity, Pekařská 415/32, Brno
 • ř.k.farnost u kostela sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno
 • Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov

___________________________________

V loňském roce se konalo setkání poutníků 11.11.2017 v Praze Petrovicích u sv.Jakuba, ve farním domě Camino, Edisonova 17. Děkujeme za Vaší účast a těšíme se v podobném termínu na další setkání.

___________________________________

Byli jsme v Kutné Hoře

Důvod? Nový zvon Jakub Maria.

Když jsem na jaře provázela poutníky ze Záboří n.L. do Kutné Hory, zmínila jsem se, že pouť je také na podporu sbírky pro zvon sv.Jakuba v Kutné Hoře. Kostel sv.Jakuba totiž zvon nemá. Poslední Vavřinec, byl zrekvírován r.1942 pro válečné účely.

Zvon je hotov. Byl ulit v nizozemském Astenu, v dílně zvonaře Rudolfa Manouška. Výzdobu zvonu provedl akademický sochař Jaroslav Hylas z Kolína.

Těšila jsem se na něj, nový, netknutý zvon jsem ještě neviděla. Přicházím do města od nádraží, většina lidí jde opačným směrem. Turisti odjíždí a město se vylidňuje. Namířím si to do Vlašského dvora, kde by měl být zvon vystaven. Vcházím. Dvůr je prázdný, tichý. Rozhlížím se a ztuhnu. Je tady. Nádherný, impozantní zvon, který čeká na svůj čas. V pozdním odpoledni zlatavé září svou novotou a svým poselstvím. Teprve za chvíli se pohnu a jdu blíže. Připadám si malinká před jeho důstojnou mohutností. Má přes dvě tuny. V čele reliéf sv.Jakuba, laskavě se na mě dívá, v hlavě mě probíhá těch dvanáct let, co se pohybuji na Svatojakubských cestách. Ještě je tu reliéf Zvěstování Páně, Povolání apoštola Jakuba, Proměnění na hoře Tabor. Reliéfy jsou doplněny nápisem z Písma svatého: Nebojte se. Pán je s vámi. Oslavujte se mnou Hospodina. Plesejte Jakubovu Bohu. Jsme tu sami. Jakub Maria a já.Těším se z toho okamžiku, je vzácný. Zítra bude zvon hvězdou oslav, ale teď a tady, je to jen moje chvíle.

Odcházím na faru pozdravit p.arciděkana Jana Uhlíře, Moniku Trdličkovou a Jana Pospíšila. Tolik se nám na jarní pouti věnovali a poskytli nám střechu nad hlavou.

Večer je koncert v kostele sv.Jakuba. Úžasný zážitek. Expresivní varhaní hudba se snoubí s jemnými tóny houslí, gotika chrámu zakončí zážitek. Na varhany hrál Michal Hanuš, na housle Jiří Kuchválek. Po koncertě se toulám ztichlým městem a těším se na zítřek. Na průvod městem, kdy čtyřspřeží z Kladrub poveze ozdobený pokřtěný zvon.

Ráno je sváteční mše, celebruje diecézní biskup Jan Vokál, který bude také po bohoslužbě žehnat zvonu. Když vychází slavnostní průvod z kostela, zpustí se déšť. Před Vlašským dvorem už stojí vůz s ozdobeným zvonem. Ten září kolem a déšť mu nevadí. Po požehnání zvonu, se koně dávají na cestu městem. Mají co dělat na mokré, kluzké, historické dlažbě. Průvod končí před kostelem sv.Jakuba, kde je ten den zvon vystaven. Neodoláme, ti co jsme se za spolek Ultreia oslav zúčastnili, se před zvonem fotografujeme. Hraje nám k tomu muzika a nabízí se spousta dobrot, co arciděkanství připravilo.

Loučím se se zvonem, přeji mu šťastnou cestu na věž kostela.V té době budu na cestě do Santiaga. A tak si v ten den popřejeme Buen camino.

Olga Jankovcová
předsedkyně Ultreia

Zvon 1 Zvon 2 Zvon 3 zvon 4 

Důležité informace.

Zvon Jakub Maria, bude vystaven až do svého vyzdvižení na věž kostela, na nádvoří Vlašského dvora. Vyzdvižen bude v sobotu 7.10. a poprvé bude zvonit v neděli 15.10. po dopolední mši.

Stále ještě probíhá sbírka na zvon (není ještě kompletní částka) přímo v kostele sv.Jakuba nebo na účet 33882222/0800. Akce spojené se sbírkou najdete na webu www.zvonprojakuba.khfarnost.cz

Děkujeme.

___________________________________

Vážení poutníci,
společně s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím v Kutné Hoře  jsme uspořádali ve dnech 25.-26.3.2017 jarní víkendovou pouť.

Program:
Sobota

 1. Kostel sv. Prokopa s unikátním románským portálem
 2. Zámek Kačina, jedinečná empírová stavba
 3. Sv. Jakub (v Církvici) z r. 1165, románský kostel, jehož jižní stranu zdobí plastiky v životní velikosti (prohlídka interiéru)
 4. Sedlec - katedrála Nanebevzetí P.Marie a Svatého Jana Křtitele, památka UNESCO (prohlídka)
 5. Ubytování - večerní návštěva chrámu sv. Jakuba

Neděle

 1. Mše u sv. Jakuba, poté podrobná prohlídka chrámu (fresky)
 2. Prohlídka nejstaršího kostela v Kutné Hoře - Kostel Matky Boží
 3. Oběd - volný program

Děkujeme za otevření kostelů, ubytování a krásnou atmosféru.

Obr1 Obr2 Obr3

Za Ultreia, z.s.

Olga Jankovcová
předsedkyně výboru      

___________________________________  

19.listopadu  2016 proběhlo již 7. podzimní setkání poutníků v Praze ve čtvrti Kunratice v centru Nazaret.  Byli jsme rádi za Vaši hojnou účast a sdílení zkušeností z vlastních putování. Setkáme se s největší pravděpodobností zas v listopadu 2017.

___________________________________ 

Ve dnech 2. až 8. července 2016 proběhla tradiční, již sedmá letní pouť, vedená naším spolkem, tentokrát mezi Opavou a Náměští na Hané. Krom prvního dne nás 20 poutníků provázelo příjemné mírné letní počasí a měli jsme tak dost času věnovat dost pozornosti svým myšlenkám a vnímání svého okolí. Prošli kolem nezvyklých technických památek jako je např. Weisshuhnův kanál na plavení dřeva anebo jsme se vzdělali o tom, jak naši předkové na Budišovsku zpracovávali po staletí břidlici. Navštívili jsme dva kostely sv.Jakuba v Hradci nad Moravicí a v Guntramovicích, kde nám místní pověděli o historii kostelů a o samotném kraji. A také jsme jako poutníci neopomněli strávit čas v poutních kostelech na Budišovsku a na Svatém Kopečku. Při tom jsme mimo to značili naším už klasickým způsobem cestu mušlemi v tabulkách klubu českých turistů.
Na cestě fotil David Kazda za náš spolek, podívejte se na jeho fotografie.
Za spolek Ultreia,

Tomáš Jindřich

___________________________________

Spolek Ultreia uspořádal jarní putování o víkendu 2. až 3. dubna 2016 z Olomouce na Svatý Kopeček a zpět s dalším programem. Cílem našeho putování byla nejen návštěva slavného poutního místa v srdci Hané, ale především setkání poutníků a sdílení jejich zkušeností. Městem nás provedl Mgr.Š.Sittek z olomouckého arcibiskupství a i díky počasí bylo i letošní setkání příznivé po všech směrech. Bratři premonstráti nám připravili výklad o dějinách poutního místa a zahráli nám na varhany.

Fotografie Jana Bíma

___________________________________

O tyto stránky se starají členové spolku ULTREIA z.s. Dotazy a připomínky k tomuto webu posílejte na jan.bim@ultreia.cz

___________________________________

 

Partneři

 

Jakubov

 

Bratrstvo sv. Jakuba Apoštola, Jakubow, Polsko
Bractwo sw. Jakuba Apostola (stránky jsou polsky, německy a anglicky)

 

CaminoForum

www.caminoforum.cz  - diskusní fórum zájemců o svatojakubské cesty

 

 

Diecézní centrum

 

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

 

 

 

Farnost svatého Jakuba v Praze Petrovicích

 

Farnost svatého Jakuba v Praze Kunraticích

 

 

Farnost při kostelu sv. Salvátora v Praze.

 

Logo

 

Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. - společnost přátel svatojakubské cesty z Würzburgu v Německu (stránky jsou německy)

Španělsko

www.spanelsko.info - Podrobný informační web o Španělsku

 

Tm

Firma T-MC66 nás podpořila finančně zaplacením tisku letáčků o svatojakubské cestě v ČR. Děkujeme.

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení